Vision

Vår vision är att göra skillnad för varenda ungdom som bor hos oss.

Detta vill vi göra genom att göra vårt yttersta för att erbjuda evidensbaserad stöd och behandling av högsta kvalitet. Placeringstiden ska präglas av trygghet, delaktighet och aktivitet där vi strävar efter att tillgodose och anpassa vården till varje enskilds förutsättningar och behov.

Kontakt

Kontakta föreståndare:

Nehale Jashari

0729-633912
nehale@albagarden.se