Målgrupp

HVB Albagården erbjuder behandling till ungdomar i åldrarna 14 t.o.m. 19 år. Vår målgrupp är ungdomar med psykosocial problematik som behöver komma bort från olika riskmiljöer eller har egna riskbeteenden.
Ungdomen kan ha svårt med relationer, olika former av neuropsykiatriska funktionshinder och en icke-fungerande skolgång. HVB Albagården besitter kulturkompetens och arbetar gärna med ungdomar med annan kulturell bakgrund.

Kontakt

Kontakta föreståndare:

Nehale Jashari

0729-633912
nehale@albagarden.se