Metoder

HVB Albagården arbetar utifrån en inlärningsteoretisk grundsyn KBT (kognitiv beteendeterapi) där MI är grundmetoden. I KBT arbetar man framförallt med fokus på nuet och framtiden. Insikt och historia om vad som hänt tidigare är viktigt, men för att åstadkomma förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid. Stor kraft läggs ner på att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina svårigheter så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgöt ett stort hinder i livet.

I vårt motivationsarbete använder vi oss av MI som samtalsmetod. MI innebär att hjälpa människor upptäcka, hämta fram, förstärka och förankra motiv för förändring.

Miljön runt omkring ungdomarna är en viktig del i behandlingen. Vi strävar därför efter att skapa och upprätthålla en trivsam, trygg och tillitsfull miljö som ger utrymme till goda relationer mellan personal och andra ungdomar. Den terapeutiska miljön ska genomsyra vardagen och knyta ihop alla insatser som utförs.

Vi använder oss av ett lågaffektivt förhållningssätt i syfte att minska stress och dämpa starka känslouttryck i problemskapande situationer. Detta görs genom ett tryggt och lugnt bemötande där man anpassar krav utifrån individuella förutsättningar för att sedan utvärdera situationen och hitta verktyg till framtida sätt att hantera och förändra beteendet.

Vid behov kan vi i samarbete med psykolog erbjuda även andra behandlingsmetoder och utredningar inom NPF området.

Kontakt

Kontakta föreståndare:

Nehale Jashari

0729-633912
nehale@albagarden.se