Kompetens

All personal som jobbar hos oss har adekvat grundutbildning och är utbildade i MI och lågaffektivt förhållningssätt. Därutöver har flera i personalgruppen vidareutbildningar i olika metoder (BBIC, ADAD, RePulse och återfallsprevention mm.) och får regelbunden kompetensutveckling i de metoder vi använder oss av i verksamheten. Yrkesgrupper som finns representerade hos oss är socionomer, behandlingspedagoger och socialpedagoger.

HVB Albagården har tillgång till psykolog och handledare inom KBT och MI.

Nehale Jashari är föreståndare på HVB Albagården och har mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Nehale har arbetat som skolkurator på gymnasieskola i över 10 års tid och har erfarenhet av elever med psykisk ohälsa, missbruk, problematiska hemförhållanden, funktionsnedsättningar mm. Nehale har även varit ansvarig för bedömning av sociala utredningar i kommunövergripande mottagningsenhet inför inskrivning på särskola både på grund- och gymnasienivå. Utöver detta har Nehale flera vidareutbildningar bl.a. i ledarskap och arbetsmiljö.

Kontakt

Kontakta föreståndare:

Nehale Jashari

0729-633912
nehale@albagarden.se