Behandling

Vi brukar dela upp behandlingstiden i tre faser, kartläggning, behandling och utslussning och ser att en behandlingsplacering sträcker sig under cirka 12 månader. Behandlingstiden är generell och kan komma att förkortas eller förlängas i samverkan med socialtjänst.

Vår kartläggningsfas pågår i ca 8 veckor. Under dessa veckor lär vi känna ungdomen genom samtal, observationer och att ungdomen får fylla i självskattningsenkäter såsom livskompassen, nätverkskarta och Kasam. I samband med kartläggningen erbjuds ungdomen bedömningssamtal med psykolog. Vid behov utökas/ändras planerade insatser utifrån denna sammanställning, alltid i kommunikation och samförstånd med ungdom och socialtjänst.

Skola och aktiviteter

Vi lägger stort fokus och kraft på att ungdomen skall får en fungerande skolgång och har ett nära samarbete med skolan. Vi prioriterar och har regelbunden läxhjälp. Vi strävar efter att i samarbete med skolan att anpassa utbildningen till elevens förutsättningar just här och nu då vi vet att en ordnad skolgång både kunskapsmässigt och socialt har en stor inverkan på ungdomens nuvarande situation och banar väg för en framtid med större möjligheter och en lägre risk för svårigheter av olika slag.

Alla ungdomar som bor hos oss uppmuntras till egen aktivitet med något de tycker om. Om ungdomen inte har någon befintlig aktivitet så erbjuds ungdomen att tillsammans med personal prova på olika aktiviteter. Personal har även möjlighet att träna tillsammans med ungdomar på gym. Utöver detta anordnas gemensamma aktiviteter såsom bio, bad, utflykter mm.

Vi håller på och undersöker möjligheten för samarbete med trafikskola i förhoppning om att kunna erbjuda våra ungdomar hjälp med att ta körkort.

Kontakt

Kontakta föreståndare:

Nehale Jashari

0729-633912
nehale@albagarden.se