Placering

Beslut om inskrivning fattas av föreståndare Nehale Jashari.

Inför placering görs bedömning om vi kan tillgodose ungdomens behov av behandling, en trygg och säker vård samt en meningsfull vistelse. Vi individanpassar alla insatser för att på bästa sätt ge ungdomen förutsättningar och möjlighet till utveckling.

Kontakt

Kontakta föreståndare:

Nehale Jashari

0729-633912
nehale@albagarden.se